FAQ

Стъпка 1

Вие се свързвате с нас по телефон (e-mail) и ние ще обсъдим с Вас детайлно всички Ваши въпроси.

Когато сте сигурни, че ние сме правилните партньори за Вас, ще Ви помолим:

 • Да попълните нашия въпросник и да ни го изпратите по пощата, факс или e-mail;
 • Ще Ви се обадим по телефона или ще се свържем с Вас по Skype (в случай, че не можете да дойдете при нас) или ще проведем личен разговор с Вас в нашия офис и ще направим оценка на:
 • Вашите езикови умения и езиково ниво;
 • Образование и квалификация;
 • Години опит и в каква област.

След това заедно ще дефинираме личните Ви силни и слаби страни и ще определим, къде са препоръчителни допълнително обучение и допълнителни упражнения.

В случай, че имате нужда от допълнителна помощ с чуждия език, ще Ви препоръчаме езиков курс. Повече за това можете да намерите в Езиков курс.

Стъпка 2

Когато Вие имате достатъчно опит, мотивирани сте и сте готови да започнете работа в чужбина, ще получите предложение за работа от нас.

В случай, че предложението Ви хареса и няма отворени въпроси от Ваша страна, ще получите Вашия Договор за работа, за да го прегледате.

След като Вие и ние сме подписали Договора за работа, ще организираме Вашето пътуване в чужбина, както и подробностите по Вашето посрещане там. Преди отпътуването ще се срещнем, за да Ви въведем в ситуацията на компанията и/или семейството, където ще работите.

Повече за това можете да намерите в Помощ и подкрепа.

Вашият договор ще бъде сключен или с нашата компания в България или с компанията ни в Германия. Седалището на фирмата няма да повлияе Вашето заплащане, допълнителни облаги или условия на работа.

Стъпка 3      

Заедно с Вас ще координираме Вашето отпътуване и пристигане.

Ние ще Ви посрещнем при пристигането Ви.

Ще продължим да бъдем Вашият партньор за контакт, координатор и медиатор при решаване на проблеми по всяко време.

Повече за това ще намерите в Как се осъществява подготовката за работа в чужбина?

Ние поемаме грижата за цялата организация на Вашата работа в чужбина.

Това означава, че Ви предлагаме Договор за работа, в който е описано Вашето договорно отношение с компанията и обратно.

Преди отпътуването ще Ви въведем в действителната работа, в особеностите на съответното семейство (учреждение) и в междукултурните отношения с хората.

Организирането на Вашето пътуване се поема от нас. Ще бъдете придружени от член на нашия екип до мястото на отпътуване, а при пристигането Ви в чужбина, ще бъдете посрещнати от друг член на нашия екип. Той ще се погрижи да си отпочинете, преди да се срещнете с новото семейство или отидете на новото работно място.

Пътуването в чужбина се осъществява или с автобус, или със самолет, много рядко – с влак. При пристигането си в чужбина в повечето случай ще Ви посрещнем с кола, трансферен автобус, обществен транспорт или такси. Ще бъдете детайлно информирани относно това преди да отпътувате (с какво ще пътувате, къде ще пристигнете, от кого ще бъдете посрещнати).

Ще Ви посочим също и служител от нашата компания, който ще е на Ваше разположение като лице за контакт.

Болногледачът или Au-pair живее в домакинството на лицето, за което ще се грижи.

През деня и нощта болногледачът пребивава там. Неговите работни задължения ще се уговорят предварително.

24-часова грижа не означава, че болногледачът или Au-pair са ангажирани 24 часа, а че в определени ситуации и спешни случаи е необходимо да реагират извън тяхното обичайно и уговорено работно време.

Работното време се определя от законите, регулиращи трудовите отношения в страната на пребиваване.

Работното време се определя от законите, регулиращи трудовите отношения в страната на пребиваване.

Когато болногледачът (Au-pair) е назначен за 24-часова грижа, е необходимо да получи самостоятелна стая, в която има най-малко едно легло и гардероб. Осигурява му се или собствена баня и тоалетна или съвместно с останалата част от домакинството се ползва обща баня и тоалетна. Изхранването на болногледача (Au-pair) се поема от домакинството, а по изключение – се сключва и отделно споразумения относно това.

Работното време, отпускът и свободното време се определят от законите, регулиращи трудовите отношения в страната на пребиваване.

В Германия правилото е – 48-часова седмица, 6 работни дни. Един ден е свободен и се определя индивидуално заедно с домакинството или институцията. Свободните часове могат да се разпределят през седмицата или да се събират няколко седмици.

Времето на назначението обикновено е 3 месеца, след което болногледачът бива заместен от друг. За предаването на работата на заместника е необходимо да се предвиди един ден. Други периоди  (по-дълги или по-кратки) се уговарят в договора.

Освен това на болногледача (Au-pair) е необходимо да се разреши телефонен разговор два пъти на седмица (за около 30 минути) със семейството му. Не е задължително в домакинството да има Интернет-връзка, но в повечето случаѝ е осигурена.

Силно се препоръчва воденето на Книга за отработеното време, която да се заверява от домакинството. Екземпляр от Книга за отработеното работно време ще бъде осигурен от нас.

Точният размер на месечното възнаграждение зависи от някоѝ критерии и се фиксира в Договора за работа.

Допълнителни бонуси са възможни. Социалните осигуровки и всички регистрации, свързани с работата на болногледача в качеството му на наето лице, се поемат от нас.

Размерът на месечното възнаграждение е между 800 Евро и 2 800 Евро – нето. Бонус за Коледа и за качеството на работата може да се получи отделно с плащането за м. Декември.

Възнаграждението се изплаща месечно по банковата сметка на наетото лице.

В случай, че желаете да получавате възнаграждението си в страната на назначение, ще Ви помогнем да си откриете банкова сметка.

Нашите договори са легални и моделите ни на работа са гъвкави.
НЯМА такси за нашето посредничество и за започването на работа.

Следните критерии имат значение за определяне на размера на заплатата:

• Квалификация на болногледача (назначеното лице)
• Сложност, вид и обхват на извършваната дейност
• Заболявания на лицето, за което ще се полагат грижи (при болногледачи)
• Нощен труд
• Включени ли са роднини или други лица, които да съдействат при осъществяването на грижите
• Свободно време
• За колко лица в домакинството ще се полагат грижи
• Необходимо ли е болногледачът (наетото лице) да притежават шофьорска книжка
• Ниво на познанията по езика
• Опит на болногледача (наетото лице) в сферата на грижите / професионален опит

Следното е много важно за безпроблемното функциониране на отношенията Семейство – Болногледач / Медицинско учреждение – Наето лице:

 • Готовност, страст, мотивация
 • Взаимни отношения, основани на човешка топлина и разбиране
 • Спазване на Договора за работа
 • Спазване на личното пространство и правилата относно свободното време на основата на взаимна признателност
 • Толерантност и готовност да се правят компромиси
 • Достатъчно време за адаптация към работата и взаимна помощ в началото.

Всеки си задава въпроси относно разходите.

Нашите услуги са абсолютно безплатни за всяко лице, което се регистрира при нас като търсещо работа, което се ползва от нашите посреднически услуги и което бъде назначено.

Ще Ви обърнем внимание, в случай, че възникнат евентуални разходи.

Такива могат да са разходи за лицензиране или легализиране на преводи на документи, за личния мобилен телефон и Интернет-връзка, разходи за пътуване в свободното време, разходи за изхранване и др.

Всяко наето от нас лице ще получи здравноосигурителна карта, която е валидна в рамките на Европейския съюз. С нея могат да се покрият разходите за всяко посещение при лекар.

Имате допълнителни въпроси? С удоволствие ще Ви отговорим!

Тук можете да свалите в pdf-формат „Често задавани въпроси“.