Фази на набиране на персонал

1
Фаза на контакт

• Намерете нашите данни за контакт на страницата ни
• Свържете с нас по телефона, e-mail, или чрез бутона Регистрация (interactive) и ни оставете данните си за контакт
• Ние ще осъществим контакт с Вас, за да обменим повече информация и да запишем допълнителни данни
• Попълнете Вашата автобиография на нашия формуляр
• В случай, че имате нужда от помощ, се обърнете към нас

2
Фаза на свързване

• Ние сравняваме наличните предложения с Вашите желания и възможности
• Ние опосредстваме процеса на свързване или Ви поставяме на пазара на работна ръка в сферата на грижата за други хора
• Посредством Вашата автобиография Ви представяме на заинтересовани семейства и компании
• Ние Ви подпомагаме при кандидатстването и при интервютата
• Ние преговаряме за Вас за възможно най-добрата заплата, за допълнителни възнаграждения и условия на работа.

3
Фаза на подписване на договор

• Ние подготвяме Вашия работен договор – готов за момента на подписване
• Ние организираме стартирането на Вашата нова работа в новата страна
• Ние Ви придружаваме лично, по e-mail и по телефон до момента на започване на работа и по време на Вашето назначение
• Ние организираме планираното Ви връщане у дома
• Вие оставате активни в нашата компания до следващото назначение
• Ние Ви предлагаме като алтернатива пасивен договор до следващото назначение.