19th Ave New York, NY 95822, USA

Отказ от отговорност

Отказ от отговорност

Като трудов посредник и доставчик на услуги се стараем да публикуваме на страницата си пълна и достоверна информация.

Информация и факти от чужди източници, които биват публикувани на нашата страница или на нея се съдържа линк към такива информация и факти, не са предмет на постоянен контрол от наша страна. Не сме задължени да проверяваме противоречието на такава информация и факти с правото и не поемаме отговорност за това. Въпреки това – доколкото е възможно, проверяваме относно противоречие с правото на информацията, фактите и линковете преди тяхното публикуване.

В случай, че след публикуването на информация, факти и линкове на нашата уебстраница се стигне до нарушаване правото на трети лица, ще отстраним съответното съдържание веднага след установяването на такова нарушение.

Авторско право

Съдържанието на тази уебстраница е създадено ексклузивно за нашата дейност и подлежи на българското и немско авторско право.  Всякакъв вид копиране и използване на това съдържание може да се осъществи само с писменото съгласие на  автора. Свалянето и копирането на информация и съдържание от уебстраницата са разрешени само за лично ползване. Информацията, фактите и линкове от чужди източници на нашата уебстраница са предмет на авторско право на съответния им автор.

В случай, че след публикуването на информация, факти и линкове на нашата уебстраница се стигне до нарушаване правото на трети лица, ще отстраним съответното съдържание веднага след установяването на такова нарушение.

Източник на използваните снимки:

www.fotolia.com

Защита на личните данни

Ние сме администратор на лични данни съгласно българския Закон за защита на личните данни.

Посетителите използват нашата уебстраница обикновено без да предоставят лични данни. Доколкото на нашата страница се събират лични данни (име, адрес, email), това винаги е на доброволно основание. Такива данни не се предоставят на трети лица без Вашето изрично съгласие.

Молим, обърнете внимание на факта, че Интернет- и email-комуникацията, както и трансферът на данни по електронен път, могат да са ненадеждни от гледна точка на сигурността. В тези случаѝ достъпът до тях от страна на трети лица не е изключен и ние не поемаме отговорност.

В случай, че не желаете Фейсбук да разпознае посещението Ви на нашата страница и да го свърже с Вашия профил, молим да излезете от Фейсбук-профила си.

Декларацията за защита на личните данни на Фейсбук ще откриете на https://www.facebook.com/policy.php