Подготовка за заминаване в чужбина

1. ОБУЧЕНИЕ

Персонална и индивидуална оценка на:
• Езиковите познания и езиковото ниво
• Квалификация и опит
Основно обучение по:
• Немски и английски език
• Как да живеем в чужбина
• Култури и традиции
• Хигиенни и стандарти за качество
Обучение за напреднали по:
• Френски и италиански език
• Грижа, здраве и старчески болести
• Обучение на личността
• Управление на промяната и конфликтите

2. НАСТРОЙКА И УСЕЩАНИЯ

• Клиенти и потребители
• Ситуация в семейството или институцията
• Регион и локация
• Налична инфраструктура
• Справяне с носталгията и самотата
• Самостоятелно извършване на действия

3. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ С КОМПАНИЯТА

• От самото начало – когато подпишете договора за работа
• Действа като Ваш ментор по време на обучения и подготовка
• Партньор от дистанция по време на назначението
• Говорител и медиатор в случай на възникване на проблеми
• Лице, което подпомага връщането Ви у дома и Вашата реинтеграция
• Лице, което Ви съдейства до следващото назначение

4. ОЧАКВАНИЯ И КОНФРОНТАЦИИ – ФИНАЛЕН БРИФИНГ

• Преглед на събраните данни и информация
• Запознаване със специфичната ситуация на клиента и семейството
• План за работа и организиране на задачите
• Политика на компанията и чек-листи
• Препоръки по отношение на назначението

5. ФОРМАЛНОСТИ

• Договор за работа
• Документи за пътуване
• Здравноосигурителна карта
• Регистрации, записвания и отписвания
• Формуляр A1
• Сертификати, дипломи, референции
• Книга за изработените часове

6. ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПЪТУВАНИЯТА

• Отпътуване от дома
• Пътувания до дома по време на назначението в чужбина
• Пътувания в страната, в която работите
• Шофьорска книжка
• Шофиране в чужбина
• Връщане у дома