19th Ave New York, NY 95822, USA

Лицензи

За посредническата дейност на територията на Република България и в чужбина притежаваме следните безсрочни Удостоверения, издадени от българското Министерство на труда и социалната политика:

Удостоверение № 2342 от 12.09.2017 г. за извършване на посредническа дейност по наемане на работа за Република България, издадено на основание чл. 28, ал. 5 от Закона за насърчаване на заетостта, чл. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа (изм. ДВ бр. 101 от 20.12.2016 г.) и Заповед № РД 01-89/03.02.2017 г.

и Удостоверение № 2343 от 12.09.2017 г. за извършване на посредническа дейност по наемане на работа за други страни, издадено на основание чл. 28, ал. 5 от Закона за насърчаване на заетостта, чл. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа (изм. ДВ бр. 101 от 20.12.2016 г.) и Заповед № РД 01-89/03.02.2017 г.